Lider Alfa

Prezydent Franklin Delano Roosevelt mawiał: „najstraszniejszą rzeczą dla przywódcy jest moment, gdy zerka przez ramię i nikogo za sobą nie widzi”. Aby takiej sytuacji uniknąć, należy być liderem, który ma określony zasób cech i zachowań. Tylko taka jest możliwość, aby być przywódcą na miarę trzeciej dekady XXI wieku.

Lider musi być autentyczny w tym, co robi, myśli i mówi. W żaden inny sposób nie będzie w stanie pociągnąć za sobą innych. Boleśnie przekonało się o tym wielu przywódców, którzy publicznie głosząc szczytne hasła, prywatnie prowadzili życie jawnie sprzeczne z prezentowanymi poglądami. Nie można nawoływać do oszczędności, pławiąc się w luksusie. Nie można kierować ruchem odnowy moralnej, samemu prowadząc się niemoralnie. Nie można być dowódcą wojskowym, samemu będąc tchórzem. Nie można wymagać ciężkiej pracy od podwładnych, samemu będąc leniem. Lider, który nie inspiruje ludzi swoją autentycznością i przykładem, nie jest liderem.

Charyzma i autentyczność lidera polegają na dawaniu innym nadziei, nawet w najbardziej krytycznych chwilach. Prawdziwy przywódca zawsze odnajdzie właściwą drogę i rozwiązanie, które będzie najlepsze i bezpieczne dla wszystkich. Tylko wtedy, działając ze zwykłymi ludźmi, można osiągać rzeczy niezwykłe.

Model DNA firmy

Przykłady takich firm, jak Starbucks, Zara, LVMH, IKEA czy Virgin, pokazują, że zbudowanie globalnej korporacji niemal od zera, w branżach niezwiązanych z nowymi technologiami jest możliwe w okresie jednego pokolenia. Zjawisko to można wytłumaczyć na wile sposobów: charyzmatyczną postawą liderów (takich jak Steve Jobs) albo odkryciem nowych wspaniałych rynków, których istnienia nikt wcześniej nie podejrzewał. Występują wreszcie firmy, których powstanie i rozwój umożliwia nowa technologia, niemniej jednak wówczas zwykle pojawia się wiele podobnych podmiotów, ale wygrywają nieliczni.

Steve Jobs w ciągu zaledwie 14 lat swojego powtórnego przywództwa (1997-2011) w Apple potrafił przekształcić podupadającą firmę, która nie mogła sobie poradzić z konkurencją Microsoftu i producentami komputerów PC i której groził upadek lub przejęcie, w przedsiębiorstwo o najwyższej jakości rynkowej na świecie, z kapitalizacją przekraczającą 500 mld USD na początku 2012 roku. Nikt w historii światowego biznesu nawet nie zbliżył się do tego osiągnięcia.

Biznes po prostu - następny krok

Przełom polityczny 1989 roku uruchomił prawdziwą rewolucję własnościową. Najbardziej spektakularnym przejawem przemian własnościowych był proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz powstanie giełdy wraz z pełną infrastrukturą publicznego rynku papierów wartościowych. Równolegle rozpoczął się proces ekspansji setek tysięcy firm prywatnych, zakładanych od zera lub rozwijających się na bazie niewielkich firm rzemieślniczych, usługowych czy handlowych.

 

Rozdział 1 opisuje problemy związane z szeroko pojętym tematem sprzedaży przedsiębiorstwa. Będąc sam wielokrotnie w roli sprzedającego, często odczuwałem ogromny głód wiedzy na temat procesu sprzedaży firmy. Niezależnie od tego, że każda transakcja jest inna, istnieje wiele punktów wspólnych. Podobnie jest w trakcie podróży samochodem, każda jest inna, odmienne są warunki atmosferyczne, inny ruch, być może inne auto i my sami mamy inny nastrój. To wszystko powoduje, że za każdym razem nawet ta sama droga pokonywana jest nieco inaczej.

Ryzyko w działalności bankowej

Kryzys finansowy uwidocznił ułomność dotychczasowych metod pomiaru i modelowania ryzyka w instytucjach finansowych oraz wymusił konieczność poszukiwania nowych podejść do zarządzania ryzykiem w działalności finansowej, a bankowej w szczególności.

Kryzys finansowy, który rozpoczął się w USA pod koniec 2007 roku, całkowicie zmienił paradygmat zarządzania instytucjami finansowymi. Zmieniło się podejście do pomiaru ryzyka, budżetowania, finansowania działalności, ogólnie – do każdego istotnego aspektu prowadzenia biznesu bankowego. Wcześniej uważano, iż większość zasadniczych elementów ryzyka można opisać i prognozować za pomocą modeli ekonometrycznych, a modele sprawdzone w jednym kraju będą sprawdzać się w każdym innym. Przystępując do budowania budżetu firmy na następny rok, menedżerowie zbierali dane historyczne w każdym możliwym przekroju aktywności firmy, a następnie założywszy, że stabilność sytuacji rynkowej nie ulegnie zmianie, ekstrapolowali historyczne trendy w przyszłość, korygując je od czasu do czasu o wcześniej znane jednorazowe zdarzenia, które mogą wystąpić.

Biznes po prostu

Z tego punktu widzenia wymyślanie produktu, jego tworzenie, budowanie sieci sprzedaży, promocja nie są tak dalekie od innych powszechnych rodzajów sztuki jak pisanie powieści, czy reżyseria filmowa.

Warto tutaj zauważyć istotną analogię. Trudno wyobrazić sobie pisarza piszącego nową książkę bez dogłębnego rozeznania tematu, którego dany utwór dotyczy. Podobnie reżyser realizując film, musi wcześniej gruntownie przestudiować tematy związane ze swoim dziełem. Podobnie jest w przypadku budowania firmy. Tak jak w przypadku produkcji filmowej, trzeba mieć rozpisane wszystkie sceny, dopięty budżet i oczywiście dobrych aktorów, którzy daną wizję wcielą w życie.

Nie można być dobrym sprzedawcą i nie lubić towarzystwa innych osób. Nie można być zamkniętym w sobie introwertykiem, którego nie interesuje otaczający świat. Jeśli się obrażasz na kogoś, kto nie chce kupić od ciebie twojego produktu, to zapomnij o byciu przedsiębiorcą.