publikacje

„Biznes po prostu” Leszka Czarneckiego to książka oparta na doświadczeniach życiowych
i przemyśleniach autora. Jest przeznaczona dla osób chcących założyć lub już prowadzących własny biznes. We wstępie Leszek Czarnecki napisał, że chciał pokazać przedsiębiorców jako zwykłych ludzi, z obawami, popełniających błędy i często żyjących w nieustającym stresie. Dlatego autor pokazuje główne ryzyka związane z prowadzeniem biznesu, zarówno zawodowe, jak i osobiste.

W pierwszej części Leszek Czarnecki prowadzi potencjalnych przedsiębiorców za rękę. Pokazuje im, krok po kroku, o czym muszą myśleć i co powinni zrobić zakładając własny biznes.

Część druga jest zaadresowana do osób już posiadających własną firmę. Autor przedstawia najczęstsze problemy biznesowe, sposoby finansowania, fuzje i przejęcia oraz inne aspekty prowadzenia biznesu, wynikające z doświadczeń autora.

Trzecia część książki jest poświęcona zarządzaniu sukcesem. Leszek Czarnecki przypomina stare powiedzenie, że łatwiej pieniądze zarobić niż utrzymać. Dlatego postanowił podzielić się z czytelnikami historią własnych początków w biznesie oraz opisać dwadzieścia jeden nieprzeciętnych karier polskich przedsiębiorców i menedżerów.

Książka „Ryzyko w działalności bankowej. Nowe spojrzenie po kryzysie” to próba przeanalizowania powodów kryzysu z lat 2007 – 2008 i pokazania nowego, innego spojrzenia na ryzyko banku, w tym przede wszystkim ryzyko operacyjne.

Pierwszy rozdział „Ryzyka w działalności bankowej” poświęcony jest opisowi zmian w postrzeganiu ryzyka w działalności bankowej. Drugi rozdział to analiza niektórych przyczyn ostatniego światowego kryzysu finansowego. Rozdział III to wprowadzenie i wyjaśnienie pojęcia entropii jako elementu opisującego stabilność finansową banku. Kolejne dwa rozdziały stanowią opis tych sfer działalności bankowej, które zdaniem autora mają największy wpływ na poziom entropii. W rozdziale VII znajdziemy praktyczne możliwości wykorzystania modelu entropii, a ostatni rozdział to case study – czyli omówienie, właśnie przy użyciu modelu entropii, przypadku powstania i rozwoju grupy finansowej Getin Holding – najszybciej rosnącego biznesu finansowego w Polsce.